RÅDGIVNING

Redovisma konsulerar inom både inom privatekonimi och företagsekonomi. Vi har stor erfarenhet av kontakter med Bolagsverket och Skatteverket vid registrering av nya bolag och firmor. Vi är med från starten när din företagsidé ska bli verklighet.

  •  KONSULTATION
  •  BOLAGSTJÄNSTER
  •  EKONOMISK RÅDGIVNING
  •  EFFETIVISERINGAR
REDOVISNING
DEKLARATION
RÅDGIVNING

LÅT REDOVISMA SKÖTA DIN BOKFÖRING DIREKT!